Klientská sekce »
Úvodní stránka » Typy pohledávek » Pohledávky z dlužného výživného

Nehradí Vám povinný rodič na Vaše dítě výživné, které bylo přiznáno na základě pravomocného rozhodnutí soudu, případně, na jehož úhradě jste se s povinným rodičem dohodli na základě dohody? V takovém případě je nutné stručně identifikovat dlužníka (povinného rodiče) a jako přílohy doložit:

  • rozhodnutí soudu, na jehož základě byla povinnému rodiči uložena povinnost platit výživné s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti, případně podepsanou dohodu rodičů o stanovení povinnosti hradit výživné
  • přehled dlužných plateb, včetně případných částečných plateb na tyto (pak je třeba sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)

Ve vztahu k pohledávkám z dlužného výživného je třeba výslovně dodat, že naším prostřednictvím je možno řešit pouze vymáhání dlužného výživného přiznaného pravomocným rozhodnutím soudu, případně vzniklého na základě dohody rodičů o stanovení výživného, nikoli však určení výše výživného či jeho zvýšení a snížení!